Nodarbības

! Katras grupas nodarbību sarakstus varat atrast zem sadaļas "GRUPAS" - katras grupiņas lapā.

 

 

Rīta vingrošana 

Rīta rosmes  notiek mūzikas vai sporta zālē  pēc  mūzikas un sporta skolotāju sastādīta grafika.

mūzikas zālē:

7.45 - 7.52  - 4.gr.*

7.55 - 8.02  -  9.gr.

8.20 - 8.27  -  3. gr. *

sporta zālē:

7.50 - 7.57. - 8. gr.*, 12.gr.*

8.00 - 8.07  -  11. gr., 2. gr. *

8.20 - 8.27  -  5.gr., 7.gr. 

 

8.35 - 8.40 - 1. grupa (grupas telpā)

* Mazākumtautību grupās (bērniem no 5 gadu vec.) režīma momenti, rīta rosmes, fiziskā izglītības un veselības, vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģijas rotaļnodarbības tiek vadītas bilingvāli.

Divas reizes nedēļā fiziskās izglītības un veselības nodarbības organizē peldbaseinā, bērniem, kuriem nav ārsta atļauja iet peldbaseinā – organizē sporta rotaļnodarbību laukumā.

Intensīvais mācību darbs (integrēta satura rotaļnodarbības) organizējams pārsvarā rīta cēlienā no 845 - 1100 un pēcpusdienas cēlienā no 1530 - 1700,

(integrēta satura rotaļnodarbības) visai bērnu grupai kopumā (frontāli) un bērnu apakšgrupām, paralēli notiek individuālās / apakšgrupu rotaļnodarbības pie speciālā skolotāja (skolotāja logopēda, speciālā skolotāja, fizioterapeita, psihologa)

Rotaļnodarbību saraksts saskaņots pedagoģiskās padomes sēdē 06.09.2018.g.

Koordinē un pārrauga OSPII “Ābelīte” izglītības iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Indra Pormale.