NODERĪGI!!!

 

  • Ieteicamie resursi izglītības iestādei - problēmsituācijās ar bērnu: 

/upload/files/Ieteicamie%20resursi%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81dei.docx

  • Ieteikumi izglītības iestādei:

/upload/files/Ieteikumi%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81dei.docx

  • Elektroniskās saites, kurās meklēt informāciju un palīdzību problēmsituācijās ar bērnu:

/upload/files/info%20majas%20lapai%20%281%29.docx

 

  • Intelektuālās spēles domāšanas un runas attīstībai bērniem vecumā no 5 gadiem

/upload/files/Intelektualas%20speles%20berniem%20vecuma%20no%205.doc

  • Bērns un TV, dators

/upload/files/Berns%20un%20TV.DOC

  • Bērnišķīgais kreisums un vadošā puse

/upload/files/Berniskigais%20kreisums%20un%20vadosa%20puse.doc