Vakances

 

                                                    

 

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 67964059, 29666084,

aicina darbā:

1.

Vadītāja vietnieks izglītības jomā (prof.klas.kods 1345 04)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesa norisi iestādē;
 • organizēt, koordinēt, plānot, pārraudzīt pedagoģisko, izglītošanas un audzināšanas darbu iestādē;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē.
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei
 • nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem.

Prasības:

 • atbilstoši MK noteikumu Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktu;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Vēlama:

 • pieredze darbā speciālā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā;
 • krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-20 stundas nedēļā (amata likmju skaits - 0,5);
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 600,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.

Vakance aktuāla līdz 31.10.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

Interešu izglītības skolotājs-ritmikas/deju skolotājs

(prof.klas.kods 2359 06)

Galvenie pienākumi:

 •  plānot un vadīt interešu izglītības nodarbības, balstoties uz bērniem piemērotu programmu un individuālām attīstības īpatnībām,
 • attīstīt bērnos radošās spējas,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 21 stunda nedēļā;
 • uz noteiktu laiku (vismaz 22 mēneši);
 • stabilu atalgojumu – 554,97EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.10.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

3. 

Pirmsskolas izglītības skolotājs (prof.klas.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem latviešu valodas grupā,
 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai – 4),
 • uz noteiktu laiku (vismaz 22 mēneši)
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu – 880,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • garantētas sociālās garantijas.

Vakance aktuāla līdz 31.10.2019.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

4.

Pirmsskolas izglītības skolotājs (prof.klas.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem mazākumtautību grupā,
 • darbu uz nepilnu slodzi – 28,88 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits darbam ar izglītojamiem – 26 stundas nedēļā, stundu skaits citu pienākumu veikšanai –2,88, stundu skaits likmēs – 0,722),
 • uz nenoteiktu laiku,
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu – 635,55EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • garantētas sociālās garantijas.

Vakance aktuāla līdz 31.10.2019.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

5.

                                                            

Izglītības psihologs (prof.klas.kods 2634 03)

Galvenie pienākumi:

 • veikt psihologa profesionālo darbību psihologa sertifikātā norādītajā psihologa profesionālās darbības jomā;
 • kvalitatīvi, objektīvi un rūpīgi veikt psihologa profesionālo darbību, kā arī uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;
 • sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem klienta problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un analīzi;
 • sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem klienta problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;
 • regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar grupas speciālo pedagogu un psihologu.

Prasības:

 • Atbilstoši prasībām Psihologu likumā no 01.01.2018. un izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 18 stundas nedēļā,
 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 481,80EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.10.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

6. 

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs peldbaseinā (prof.klasif.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt bērnu mazgāšanu, apģērbšanu un aprūpi;
 • nodrošināt kārtību un tīrību peldbaseina priekštelpās;
 • sniegt bērniem nepieciešamo palīdzību, nodrošinot viņiem mieru, atbalstu un drošību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-30 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu-412,50EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.10.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

7. 

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs /

individuālā atbalsta sniedzējs (prof.klas.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • Palīdzēt  personai piedalīties izglītības programmas apgūšanā;
 • Nodrošināt personai labklājību, atbalstu, drošību un iekļaušanos sabiedrībā;
 •  Palīdzēt personai būt tik neatkarīgiem, cik iespējams, kā arī dzīvot jēgpilnu dzīvi;
 •  Palīdzēt un rūpēties par personas pamatvajadzībām izglītības iestādē, pavadīt uz iestādes pasākumiem, iestādes nodarbībām pie speciālistiem, uz  peldēšanu, brīvā laika aktivitātes utt.
 • Palīdzēt higiēnas darbu veikšanā – apģērbties, sakārtot drēbes u.c., nodrošinot, lai persona atrastos tīrā un veselīgā vidē;
 • Palīdzēt identificēt un izvērtēt  personas vajadzības, apzināt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot personas pašnoteikšanos;
 • Palīdzēt pirmsskolas izglītības pedagogam organizēt un nodrošināt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem,

Prasības:

 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1,
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • Spēja motivēt personu ar funkcionāliem traucējumiem darbam un sasniegumiem;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā,
 • darbs uz noteiktu laiku (kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi)
 • stabilu atalgojumu – 580,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.10.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

8.

Apkopējs (prof.klas.kods 9112 01)

Galvenie pienākumi:

 • apkopt iestādes telpas,
 • slaucīt putekļus, mazgāt durvis, sienas, logus, tīrīt paklājus, kāpnes, mēbeles, inventāru, apkopt iestādes telpaugus un veikt citus līdzīgus uzdevumus.

Prasības pretendentam:

 • nepabeigta vidējā vai vispārējā vidējā izglītība,
 • valsts valodas - A līmeņa 1.pakāpe,
 • augsta saskarsmes kultūra un ētikas normu ievērošana.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 20 stundas nedēļā,
 • uz noteiktu laiku – ilgstoši slimojoša darbinieka prombūtnes laiku,
 • stabilu atalgojumu – 235,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.