Vakances

 

                                                    

 

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 67964059, 29666084,

aicina darbā:

 

1.

Vadītāja vietnieks izglītības jomā (prof.klas.kods 1345 04)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesa norisi iestādē;
 • organizēt, koordinēt, plānot, pārraudzīt pedagoģisko, izglītošanas un audzināšanas darbu iestādē;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē.
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei
 • nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem.

Prasības:

 • atbilstoši MK noteikumu Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktu;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Vēlama:

 • pieredze darbā speciālā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā;
 • krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-20 stundas nedēļā (amata likmju skaits - 0,5);
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 600,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

Interešu izglītības skolotājs-ritmikas/deju skolotājs

(prof.klas.kods 2359 06)

Galvenie pienākumi:

 •  plānot un vadīt interešu izglītības nodarbības, balstoties uz bērniem piemērotu programmu un individuālām attīstības īpatnībām,
 • attīstīt bērnos radošās spējas,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 21 stunda nedēļā;
 • uz noteiktu laiku (vismaz 22 mēneši);
 • stabilu atalgojumu – 554,97EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

3.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāju (prof.klas.kods 2342 03)

Galvenie pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt izglītības iestādes sporta, saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmām, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnībām un individualitāti
 • organizēt sporta aktivitātes iestādē un ārpus tās,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • sadarboties ar bērna vecākiem.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 19 stunda nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai -1,9 stundas nedēļā (stundu skaits likmēs – 0,475);
 • uz noteiktu laiku (vismaz 22 mēneši);
 • stabilu atalgojumu – 412,71EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

4

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs peldbaseinā 

(prof.klas.kods 2342 03)

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo norūdīšanu un rehabilitācijas procedūras peldbaseinā,
 • veikt peldēšanas iemaņu apmācību peldbaseinā,
 • plānot un organizēt darbību, kas stimulē bērna fizisko, intelektuālo un komunikatīvo iemaņu attīstību,
 • organizēt sporta svētkus un jautros brīžus.

Prasības:

● izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

● latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-0,778 stundu skaits likmēs,
 • uz nenoteiktu laiku,
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu-746,66 (pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

 5.

Pirmsskolas izglītības skolotājs (prof.klasif.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē, atbilstoši Valsts izglītības standartam, saskaņā ar pirmskolas izglītības programmu un pirmskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
 • nodrošināt izglītojamo rehabilitāciju, darbā izmantojot silto smilšu iekārtu WARMSANDBOX
 • vadīt individuālās nodarbības bērniem silto smilšu terapijas kabinetā, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un analīzi;
 • sniegt konsultācijas vecākiem izglītojamā veselības nostiprināšanas jautājumos.

Prasības:

 • atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 5.punktu;
 • “Dabas vides vēstniecība” sertifikāts darbam ar silto smilšu iekārtu WARMSANDBOX
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Vēlama:

 • B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā;
 • krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-8,33 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai -0,833 stundas, stundu skaits likmēs - 0,208);
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 166,66EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

6. 

Pirmsskolas izglītības skolotājs (prof.klas.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem latviešu valodas grupā,
 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai – 4),
 • uz noteiktu laiku (vismaz 22 mēneši)
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu – 880,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • garantētas sociālās garantijas.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

7.

Asistents personai ar invaliditāti (prof.klas.kods 5162 02)

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt personai piedalīties izglītības programmas apgūšanā;
 • nodrošināt personai labklājību, atbalstu, drošību un iekļaušanos sabiedrībā;
 • palīdzēt personai būt tik neatkarīgiem, cik iespējams, kā arī dzīvot jēgpilnu dzīvi;
 •  palīdzēt un rūpēties par personas pamatvajadzībām izglītības iestādē, pavadīt uz iestādes pasākumiem, iestādes nodarbībām pie speciālista, uz peldēšanu, brīvā laika aktivitātēm utt.;
 •  palīdzēt higiēnas darbu veikšanā – apģērbties, sakārtot drēbes u.c., nodrošinot, lai persona atrastos tīrā un veselīgā vidē;
 • palīdzēt identificēt un izvērtēt personas vajadzības, apzināt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot personas pašnoteikšanos;
 • palīdzēt pirmsskolas izglītības pedagogam organizēt un nodrošināt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem.

Prasības:

 • Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • spēja motivēt personu ar funkcionāliem traucējumiem darbam un sasniegumiem;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā,
 • darbs uz noteiktu laiku (kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi)
 • stabilu atalgojumu – 580,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

8.

                                                            

Izglītības psihologs (prof.klas.kods 2634 03)

Galvenie pienākumi:

 • veikt psihologa profesionālo darbību psihologa sertifikātā norādītajā psihologa profesionālās darbības jomā;
 • kvalitatīvi, objektīvi un rūpīgi veikt psihologa profesionālo darbību, kā arī uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;
 • sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem klienta problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un analīzi;
 • sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem klienta problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;
 • regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar grupas speciālo pedagogu un psihologu.

Prasības:

 • Atbilstoši prasībām Psihologu likumā no 01.01.2018. un izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 18 stundas nedēļā,
 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 481,80EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

9.

Skolotājs logopēds (prof.klas.kods 2352 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un veikt logopēda darbu saskaņā ar izglītojamajam piemēroto pirmsskolas izglītības programmu, valodas attīstības traucējumiem un individuālajām attīstības īpatnībām,
 • veikt logopēda darbu individuāli, pa apakšgrupām un frontāli,
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām

Prasības:

 • atbilstoši MK noteikumu Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 12.punktu;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem,
 • darbu uz nepilnu slodzi – 15 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai 3 stundas, amata likmju skaits – 0,5),
 • uz nenoteiktu laiku,
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu-401,50EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

 

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

10

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu peldbaseinā (prof.klasif.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt bērnu mazgāšanu, apģērbšanu un aprūpi;
 • nodrošināt kārtību un tīrību peldbaseina priekštelpās;
 • sniegt bērniem nepieciešamo palīdzību, nodrošinot viņiem mieru, atbalstu un drošību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-30 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu-412,50EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.