Dokumenti

  • OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS OSPII "ĀBELĪTE" NOLIKUMS:

         PDF formātā varat ielādēt šeit: /upload/files/File.PDF

  • OSPII "ĀBELĪTE" IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:

         PDF formātā varat ielādēt šeit: /upload/files/ieks.kart.not..pdf

  • Olaines novada domes Domes sēdes protokols Nr. 2 (27.02.2019.) par OSPII "Ābelīte" nosaukuma maiņu:

         PDF formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/domes-sedes-protokols.PDF

          PDF formātā varat ielādēt šeit:    /upload/files/Olaines%20novada%20pii.doc

  • Iesniegumu izskatīšanas kārtība    

          PDF formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/Iesniegumu%20izskat.%20k%C4%81rt%C4%ABba.PDF

  • Kārtība, kādā  izglītības iestādē  uzturas izglītojamo vecāki un citas personas 

          PDF formātā varat ielādēt šeit:

  /upload/files/K%C4%81rt%C4%ABba%2C%20k%C4%81d%C4%81%20%20uzturas%20%20vec%C4%81ki%20un%20citas%20personas.PDF