DOKUMENTI

  • OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS OPII "ĀBELĪTE" NOLIKUMS:

         PDF formātā varat ielādēt šeit:   /upload/files/2021NOLIKUMS.pdf

 

  • Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

         PDF formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/kartiba%2Ckada%20uzturas%20vecaki%20un%20citas%20personas.pdf

 

 

        PDF formātā varat ielādet šeit:      /upload/files/jaunais%20paraugs%20baseina%20naudas%20atmaksai%282%29.pdf