Iestādes padome

Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" padomes reglaments

PDF formātā:  /upload/files/Iest%C4%81des%20padomes%20reglaments_20%20saskanots_1.pdf

 

Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" padomes sastāvs: 

2022./2023.m.g.

N.P.K.

Vārds, uzvārds

GR.

e-pasts

1. 

Ilze Dilāne

IP priekšsēdētāja

2.

e-klasē
2.

Linda Tabune

1.

e-klasē
3.

Jevgenija Kvaka

3.

e-klasē

4.

Linda Roze

4.

e-klasē
5.

Aija Gansone

5.

e-klasē
6.

Mairita Kimeiša

7.

e-klasē
7.

Darja Gavrileja

8.

e-klasē
8.

Liene Immere

9.

e-klasē

9.

Līga Rotmistrova

11.

e-klasē
10.

Viktorija Kulikova

12.

e-klasē
11.

Nadežda Borisova

  e-klasē
12.

Daiga Kokoreviča

 

abelite@olaine.lv

13.

Indra Pormale

 

e-klasē

14.

Helēna Šohina

 

e-klasē

15.

Solvita Ēvele

 

e-klasē

16.

Dace Segruma

  e-klasē

17.

Inese Kokina

  e-klasē

18.

Ludmila Procenko

   

19.

                 Andris Vurčs

 

info@vurcs.lv  22464032

SASKAŅOTS

Iestādes padomes sēdē prot.Nr.3 no 10.10. 2022.g.