Iestādes padome

Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" padomes reglaments

PDF formātā:  /upload/files/Iest%C4%81des%20padomes%20reglaments_20%20saskanots_1.pdf

 

Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" padomes sastāvs: 

2022./2023.m.g.

N.P.K.

Vārds, uzvārds

GR.

e-pasts

1. 

Ilze Dilāne

IP priekšsēdētāja

2.

 
2.

Linda Tabune

1.

 
3.

Jevgenija Kvaka

3.

 

4.

Linda Roze

4.

 
5.

Aija Gansone

5.

 
6.

Mairita Kimeiša

7.

 
7.

Darja Gavrileja

8.

 
8.

Liene Immere

9.

 

9.

Līga Rotmistrova

11.

 
10.

Viktorija Kulikova

12.

 
11.

Nadežda Borisova

   
12.

Daiga Kokoreviča

 

abelite@olaine.lv

13.

Indra Pormale

 

abelite.metodikis@inbox.lv

14.

Helēna Šohina

 

abelite.metodikis@inbox.lv

15.

Ineta Priede

 

darbs.abelite@inbox.lv

16.

Dace Segruma

   

17.

Inese Kokina

   

18.

Ludmila Procenko

   

19.

Andris Vurčs

 

info@vurcs.lv  22464032

SASKAŅOTS

Iestādes padomes sēdē prot.Nr.3 no 10.10. 2022.g.