Varbūt interesē..

STĀJA: 

          

UZTURS: 

 

GRIPA:

                                                      /upload/files/Infografiks_gripa_profilakse_2015.pdf

Bērnu attīstības posmu raksturīgākās prasmes un to veicināšana. 

/upload/files/B%C4%93rnu%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20posmu%20rakstur%C4%ABg%C4%81k%C4%81s%20prasmes%20un%20to%20veicin%C4%81%C5%A1ana.pdf

NODERĪGI :