Pasākumi

Vērtības – atbildība, tolerance -būtiska mūsdienu sabiedrības daļa.

Ne tikai apgūtās  zināšanas un prasmes izglītības iestādēs, bet arī vērtības, kas tiek izkoptas vairāku gadu garumā,  veido cilvēku par sabiedrības locekli. Tāpēc vērtību veidošana ir neaizstājama daļa arī pirmsskolas izglītībā. Te būs arī piemērs, kā pirmsskolas izglītības posmā var iedzīvināt konkrētas vērtības.

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vienas no definētajām vērtībās ir atbildība, sadarbība un veselība. Netieši vienmēr iestādē ir likts uzsvars uz toleranci- citādā pieņemšanu. Kā attīstīt šo prasmi mazajam pirmsskolniekam?

 Šī gada 30.septembrī OPII “Ābelīte” skolotājas S.Paulsone, A.Liepiņa ar mūsu “Zvaigznīšu” grupas izglītojamajiem devās brīnišķīgā emociju piedzīvojumā, atklājot labo darbu maratonu.

Olaines sociālās aprūpes centrā norisinājās sirsnīgs, jauks un audzinošs pasākums. OPII "Ābelīte " izglītojamie devās klātienē sveikt centra iemītniekus ar Starptautisko senioru dienu. Sveicieniem tika gatavoti sirsnīgi dzejoļi, kopīgas rotaļas un siltas dāvanas. Siltās dāvanas tika sarūpētas sadarbībā ar rokdarbniecēm no "Silto darbu tīnes ". Galvenā labo darbu koordinatore skolotāja S.Paulsone.

Ieguldīts liels sagatavošanās darbs.  Iepriekš tika pakotas dāvaniņas:  rakstītas apsveikuma kartiņas, apgleznoti akmentiņi, veidoti "Draudzības čiekuriņi", kā arī katram senioram noadīts silto zeķu pāris. Seniori bija ļoti aizkustināti un patīkami pārsteigti. Savukārt bērniem bija lieliska iespēja ieskatīties veco ļaužu dzīvē, izjust  pozitīvas emocijas, empātiju, dāvināt prieku un, kaut mazu mirkli, sajusties atbildīgiem par otru.

Arī seniori bija sarūpējuši sirds silto dāvanu bērniem un viņu vecākiem- lielo sirdi. Paldies par to!

Vērtības mums  palīdz izprast, kas ir būtiskākais, salikt akcentus uz svarīgāko un līdz ar to motivē ieguldīt pūles, atbalstīt otru, lai mēs kopā kļūtu labāki.
Sirsnīgs paldies par sadarbību skolotājai S. Paulsonei un L. Antonovičai. 


 

LĪGO 2022

Jauka bija Jāņu diena

Pār visām dieniņām:

Līgo saule, līgo bite,

Līgo visa radībiņa!

  

 

 

“Lieldienu koncerts lauku sētā”

           Pavasaris atnācis ar saulīti, putniņu čivināšanu un priecīgu noskaņojumu. Gaidot Lieldienas, 13. aprīļa rītā Olaines pirmsskolas izglītības iestādes bērnus gaidīja priecīgs pārsteigums - skolotāju un darbinieku teātra uzvedums “Lieldienu koncerts lauku sētā”. Bērnos patiesu prieku raisīja uzveduma sižets un tā tēli – lauku sētas iemītnieki, kuri bija sarīkojuši Lieldienu koncertu - skanēja dziesmas, jautras dejas, orķestris un dzejas lasījums.

            Lieldienu zaķis šoreiz bija nolēmis paslinkot - nepalīdzēja vistiņai Klārai svētku gatavošanās darbos. Tomēr uzveduma beigās solījās laboties un kopā ar pārējiem braši dziedāja dziesmu “Olu tracis Lieldienās”.

            22. aprīlī uz izrādi aicinājām Olainē dzīvojošos ukraiņu bērnus, lai viņiem svešā zemē esot, kopīgie pavasara svētki sniegtu gaišas emocijas.

Paldies visiem par radošumu, atraktivitāti un prieku izrādes tapšanā!

   

 

''Ābelītes" dzimšanas diena

Š. g. 11. martā PII “Ābelīte” svinēja savu 34. dzimšanas dienu.

Grupas, katra atsevišķos laikos, tika sapulcinātas ārā, sporta laukumā, lai piedalītos interesantās foto orientēšanās sacensībās.

Katrai grupai tika iedota aploksne ar meklējamajiem objektiem, kuri bija “paslēpušies” bērnudārza teritorijā. Tāpat aploksnē bija krustvārdu mīkla, kas jāatrisina, kad atrasti visi objekti. Pie katra no objektiem bija jāatrod burts, kurš jāieraksta krustvārdu mīklā.

Bērni ar prieku un sajūsmu meklēja objektus un visas grupas atminēja krustvārdu mīklu. Tās atšifrējums bija – Ābelītei 34.

Beigās, jautras mūzikas pavadījumā, bērni piedalījās deju rotaļā. Kam sekoja garšīgs cienastiņš.

    

    

 

OLAINEI 55!

“Es esmu mazs, bet mana pilsēta liela. Tai vēsture sava un nākotne arī.

Es esmu vēl mazs, bet zinu, ka kādreiz, došos pasaulē plašā, bet domas par mājām un pilsētu manu – sauks mani atpakaļ, bērnībā manā!.….

Un bagāts es esmu pilsētā savā un lepns par darbu, ko cilvēki dara.

Kad izaugšu – zināšu, kā top mājas un plānojas ielas. Kā cilvēki ar darbu atnes pilsētai slavu!”

D.Bukase/

Februāris mūsu iestādē “Ābelīte” ir projektu mēnesis, kura mērķis ir bērniem izzināt, cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule un tiks veltīts mūsu pilsētai Olainei, izvēloties ļoti skanīgu un, mūsuprāt, atbilstošu nosaukumu: “Es augu kopā ar Olaini!”. Bērni kopā ar skolotājām jau janvārī plānoja nākamā mēneša aktivitātes. Katras grupa ir izvēlējusies tēmu, kuru tuvāk izpētīt: kam jābūt katrā pilsētā, kā būvē mājas un ielas, kādas ir iespējas sportot un atpūties, un kāda ir mūsu pilsētas lielākā bagātība?

Projekts noslēgsies ar pedagogu gatavotu prezentāciju, kas kalpos kā interesants, mūsdienīgs metodiskais materiāls, kurā būs apkopots gan teorētiskais, izziņas materiāls, gan foto, gan video fiksācijas par projekta norisi.

Svētku kulminācija ir bērnu sagatavotā dāvana savai pilsētai flešmobs “Olainei 55”!

Apgūto zināšanu nostiprināšanai kalpos mūzikas skolotājas sagatavotā interaktīvā prezentācija bērniem “Vai tu pazīsti Olaini?”.

Mūsu iestādes bērnu novēlējums mūsu pilsētai Olainei dzimšanas dienā: “Mirdzi un audz pilsēta mana! Es augšu līdz ar Tevi!”

“Ir krāsām un rotaļām pilnas ielas, gan mazas un lielas, gan tuvas, gan tālas.

Lai ielās un namos mirdz laimītes mazas!

Tik pamanīt tās un nemīdīt kājām! Jo lielām ir grūti pie cilvēkiem laisties!

Ķeriet laimītes spožās vai mazāki gražas un audzējiet lielas ar mīļumu, draudzību, sirsnību savu!” - Olainei dzimšanas dienā vēl lieli un mazi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” iemītnieki.

 

Kā PII “Ābelīte” bērni ziemā sporto!

Šogad ziema ir atnākusi ar sniegu un labu laiku sportiskām aktivitātēm. Jēgpilnai sporta un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošanai jau no mazotnes ir milzu nozīme mazā cilvēka turpmākajā dzīvē. Svarīgi bērniem jau no mazotnes norūdīties, radinoties pie laikapstākļiem, kas nav ideāli. Pirmsskolā ieteicams ikvienā ikdienas rotaļnodarbībā, kas notiek gan telpās, gan ārā, organiski iekļaut sporta elementus, tā rosinot bērnus iesaistīties daudzveidīgās fiziskās aktivitātēs atbilstoši savām spējām jau no mazotnes.

Kopīgi plānojot un iekļaujot sporta nodarbības kopīgajā iestādes tēmā “Ziemas sporta veidi”, PII “Ābelīte” sporta skolotāji (Marija Hutornaja un Kirills Osipenko) sporta stundu ietvaros, realizējot kompetencēs balstītu mācību saturu, iepazīstināja bērnus ar dažādiem ziemas sporta veidiem, ļaujot pašiem izmēģināt tos, un aktīvi pavadīt laiku, gūstot pozitīvas emocijas. Mūsu kopīgais mērķis bija - mudināt bērnus ievērot drošības noteikumus ziemā un iesaistīt bērnus daudzveidīgās sportiskās aktivitātēs.

Skolotāji sekmēja bērnu zināšanas par drošību, pārrunājot jautājumus, kas saistās ar aizsargekipējumu un drošības noteikumiem, savukārt bērni demonstrēja zināšanas par drošības noteikumiem uz ledus, slidojot Olaines slidotavā. Tur 11. grupas bērni iepazinās ar Olaines slidotavu un apguva slidošanas pamatus.

Lielu prieku 8. grupas bērniem sagādāja vizināšanās no Olaines Ziemas kalna. Viņi iejutās gan kamaniņu braucēju lomā, gan bobslejistu lomā.

Līdz ar to skolotājiem bija iespēja pārliecināties par katra bērna prasmēm slidojot, braucot no kalna vai pārvietojoties ar slēpēm.

Apgūt slēpošanas pamatus bija visgrūtāk un visinteresantāk. Bērniem prieks bija iemēģināt jaunos slēpju komplektus. Iestādes teritorijā  tika izveidota slēpošanas trase. Kad bērni būs apguvuši slēpošanas pamatus, plānots apmeklēt arī slēpošanas trasi Olaines 2.vidusskolas stadionā. 

Liels paldies Olaines slidotavas vadītājam Andrim Antoņēvičam par atsaucību un sadarbību. Paldies Olaines novada pašvaldībai par iespēju bērniem aktīvi darboties sporta jomā arī ziemā!

         

 

ZIEMASSVĒTKI  "ĀBELĪTĒ"

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Olaines PII “Ābelīte” sākās ar rūķu apciemojumu 3. decembra pēcpusdienā, dāvājot visiem prieku, sirsnību un Ziemassvētku laika brīnumu. Skanot mūzikai, tie piestāja ārā aiz katras grupas loga, lai pārsteigtu bērnus ar jautrām dejām, pikošanos un brīnumsvecīšu gaismiņām. Bērni sūtīja prieka pilnus sveicienus rūķiem, mājot un aplaudējot līdzi rūķu dančiem. Vakarā, ejot mājās, bērnus un vecākus gaidīja vēl viens pārsteigums- rūķi bija iedeguši spožas gaismiņas mūsu svētku eglē!

Lai taptu skaisti pasākumi, kas sagādātu bērniem prieku un gandarījumu, pedagogi un grupu komandas ieguldīja lielu darbu. Burvīgajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā mūsu iestādē katrs bērns varēja iejusties kādā notikumā- te bija gan mazi un lieli rūķu darbiņi, ķekatnieku gatavošanās svētkiem, eņģeļu labie darbi. Vieni gāja meklēt pazudušo vecīša cimdiņu ārā pa kupenām, citi devās pārsteidzošā ceļojumā pa okeāna plašumiem. Svētkos skanēja bērnu dziesmas un dzejoļi, mazās kājiņas dipināja jautrās dejās un rotaļās, visus ielīksmoja muzicēšana svētku orķestrī. Protams, lielākais pārsteigums bija Ziemassvētku vecīša sagaidīšana, kopīgas rotaļas un dāvanu saņemšana.

Kā katru gadu, arī šogad  bērni kopā ar pedagogiem gatavoja apsveikumu kartītes Olaines sociālā centra iemītniekiem, lai iepriecinātu viņu sirsniņas un dāvātu Ziemassvētku prieku.

   

 

“Rudentiņš, bagāts vīrs...”

Vasaras siltumam atkāpjoties, daba cīnās ar rudens dzestrumu, ietinot mežus un pļavas spilgtās krāsās. Nāk rudens un apglezno Latviju, Olaini un mūsu mīļo pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Ābelīte”.

Viss ietērpies zīda svārkos un zelta lokos. 1. oktobrī arī Olaines PII “Ābelīte” saime svinēja rudens svētkus “Rudens rūķis Krāsotājs”. Galvenais mērķis – palīdzēt katram bērnam emocionāli iesaistīties svētkos, dodot iespēju izmantot apgūtās prasmes un iemaņas.

No agra rīta bērnudārzā čakli rosījās Ražas rūķis un rūķis Krāsotājs. Viņi ievāca ražu, kas sēta pavasarī un karstā vasarā audzēta. Tad apciemoja katru grupu, dāvinot dārzeņu plati degustācijai. Katrs varēja iepazīt, cik krāsaini, garšīgi un veselīgi ir Latvijas dārzeņi. Arī rūķi saņēma dāvanu – bērnu darinātu rudenīgi dekorētu lietussargu svētku laukuma rotāšanai.

Tad bērni posās ārā, kur viņus gaidīja rūķi, lai kopā priecātos un virpuļotu jautrās lapu dejās un rotaļās. Rūķi bija sagatavojuši katrai grupai trīs patstāvīgi veicamus uzdevumus. Bērniem bija bērnudārza teritorijā jāpēta un jāmeklē rudens krāsas augos, ziedos un koku lapās, pēc tam atrastais jāpiesprauž pie dotās krāsas laukuma uz planšetēm. Visiem bija liels pār steigums, cik košās krāsās rudens ir ietērpis mūsu bērnudārza laukumus!

Otrais uzdevums bija kopā ar skolotājām izveidot no pašu savāktajiem dabas materiāliem rudens mandalu, ļaujot brīvu vaļu fantāzijai. Arī iestādes teritorija pārvērtās – īsā laikā tapa zīmējumu izstāde uz bruģa. Tur bija gan āboli, gan tomāti, gan sīpoli, gan kartupeļi! Pietiks vitamīnu visai ziemai! Paldies skolotājām par atsaucību un prieku bērnu acīs! Paldies vecākiem par atbalstu dabas materiālu sarūpēšanā!

Aija Liepiņa, Olaines PII “Ābelīte” mūzikas skolotāja